Porady

Wypadek czy kolizja?
Dla wielu osób oba wyrażenia znaczą to samo choć nimi nie są. Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym doznały uszkodzeń tylko przedmioty nieożywione (pojazdy, latarnie czy inne elementy jezdni). W takim przypadku wzywanie służb nie jest obowiązkowe. Wypadek z kolei poważniejsze zdarzenie. Poszkodowani są również ludzie, zatem bezwzględnie należy wezwać policję i pomoc drogową.

Jak zachować się w razie wypadku lub kolizji?
Stres często powoduje, że zachowujemy się kompletnie nieprzewidywalnie. Dlatego warto uporządkować sobie działania, o których powinniśmy pamiętać.
Przede wszystkim musimy upewnić się, czy w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jeśli tak, to wezwanie pogotowia ratunkowego lub policji jest naszym obowiązkiem moralnym i prawnym. Za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego grozi kara nawet 3 lat pozbawienia.

Oznacz miejsce zdarzenia
Prawidłowe oznakowanie miejsca zdarzenia jest kluczowe dla bezpieczeństwa Twojego i innych użytkowników drogi. Muszą oni wiedzieć o zaistniałej sytuacji i w tym celu należy postawić trójkąt ostrzegawczy. Na autostradzie lub drodze ekspresowej powinien on się znaleźć 100 m przed uszkodzonym pojazdem. Na pozostałych drogach, poza terenem zabudowanym, odległość ta powinna wynosić 30-50 m.

Ustalenie sprawcy kolizji
W przypadku kolizji nie mamy obowiązku wzywania służb. Sprawcę kolizji możemy ustalić na miejscu, między uczestnikami. Jeśli wina jest oczywista i sprawca się do niej przyznaje, najlepiej porozumienie to zapisać na papierze – jako oświadczenie. Oświadczenie sprawcy kolizji podpisują wszystkie strony zdarzenia – dzięki temu nie dojdzie do nieporozumień. Jeśli jednak nikt z uczestników nie poczuwa się do odpowiedzialności, należy wezwać policję, która rozstrzygnie spór i zazwyczaj wymierzy też karę (mandat).

Informacje potrzebne do oświadczenia
Oświadczenie sprawcy kolizji to ważny dokument, który pozwoli na szybsze rozwiązanie sporu oraz dochodzenie odszkodowania u ubezpieczyciela. Warto mieć przy sobie wydrukowany szablon tej deklaracji. Jeśli jednak go nie posiadamy, możemy samodzielnie sporządzić dany dokument. Aby oświadczenie było przydatne i wiążące, powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego,
  • adresy zameldowania,
  • numer oraz organ wydający prawa jazdy,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • numery dowodów osobistych,
  • numery polisy ubezpieczenia OC i nazwa ubezpieczyciela.

Dodatkowo zawrzeć powinniśmy jasną deklarację o tym, kto jest sprawcą zdarzenia, prosty szkic i opis kolizji oraz obowiązkowe podpisy wszystkich stron.

Pomoc drogowa
Jeśli Twój samochód jest uszkodzony, musisz wezwać pomoc drogową, która odholuje pojazd. Jazda niesprawnym technicznie pojazdem to łamanie prawa i narażanie na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych użytkowników drogi. Warto mieć zapisany gdzieś kontakt do zaufanej pomocy drogowej.

Komentowanie jest wyłączone.